Seoul Shop áp dụng chương trình tích điểm trên mỗi hoá đơn như sau:

- Với mỗi 10.000đ, quý khách sẽ tích luỹ được 1point.

Ví dụ: hoá đơn của quý khách trị giá 100.000₫ 👉🏻 Quý khách tích luỹ được 10point trong tài khoản.

- Mỗi 10point tương ứng với 1.000₫, quý khách có thể sử dụng để thanh toán cho đơn hàng tiếp theo. Giá trị point tối đa có thể thanh toán cho mỗi đơn hàng là 200point.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thể kiểm tra số point, cũng như nhận coupon đổi point để thanh toán đơn hàng.

Xin cảm ơn

Seoul Shop