Tại Seoul, chúng tôi áp dụng các hình thức khách hàng thân thiết như sau:

- Seoul member: Tổng hoá đơn mua sắm trong 1 năm >= 3.000.000đ, sẽ được giảm 3000đ cho mỗi hoá đơn 300.000đ trong vòng 1 năm tiếp theo.

- Seoul VIP: Tổng hoá đơn mua sắm trong 1 năm >= 6.000.000đ, sẽ được giảm 1% cho mỗi hoá đơn 300.000đ trong vòng 1 năm tiếp theo.

- Seoul VVIP: Tổng hoá đơn mua sắm trong 1 năm >= 8.000.000đ, sẽ được giảm 1.5% cho mỗi hoá đơn 300.000đ trong vòng 1 năm tiếp theo.

*** Lưu ý: các sản phẩm thuộc một số chương trình khuyến mãi được chỉ định sẽ không thể tham gia tích điểm.

Xin cảm ơn

Seoul Shop