Quý khách có thể kiểm tra đơn hàng tại đường dẫn: https://seoulshop86.com/apps/kiem-tra-don-hang

*** Đối với mã đơn hàng bắt đầu bằng 84855xxxxxxxxx (mã vận đơn dài 14 SỐ), quý khách có thể kiểm tra hành trình giao vận tại: https://www.best-inc.vn/

*** Đối với mã đơn hàng bắt đầu bằng NSAPOAAAAxxxx (mã vận đơn dài 14 CHỮ), quý khách có thể kiểm tra hành trình giao vận tại: https://www.ninjavan.co/en-vn/tracking

*** Đối với mã đơn hàng bắt đầu bằng 12xxxxxxxxx (mã vận đơn dài 11 SỐ), quý khách có thể kiểm tra hành trình giao vận tại: https://old.viettelpost.com.vn/Tracking?KEY=

 

Seoul Shop